Webindholdsvisning Webindholdsvisning

simple image

Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Allergimærkede mundbind

Mundbind blev i løbet af 2020 en del af de flestes hverdag i bekæmpelsen af virus, og de bliver hyppigt brugt af fagligt personale på hospitaler og hos tandlæger. Men flere oplever gener ved brug. Når du vælger et mundbind med allergimærkningen Asthma Allergy Nordic, undgår du indholdsstoffer med særlig risiko for allergi.

Astma-Allergi Danmarks Rådgivning har modtaget flere henvendelser fra medlemmer, som oplever reaktioner og gener ved brug af engangsmundbind, mens andre generelt er nervøse for indholdsstofferne i mundbindene, da disse ikke er angivet på pakningen. Tilsvarende henvendelser er kommet fra sundhedsfagligt personale og fagforeninger.

Allergifremkaldende stoffer i engangsmundbind kan blandt andet være latex eller gummikemikalier i elastikken, kolofonium og konserveringsstoffer, som fx methylisothiazolinon (MI) i det stoflignende materiale eller nikkel i næseklemmen, hvis den er af metal.

Det gav derfor god mening, at Astma-Allergi Danmark i 2021 lancerede muligheden for at få allergimærkede mundbind så du som bruger, uanset om du har allergi eller ej, kan være tryg ved at bruge mundbind. Udvalget af allergimærkede mundbind dækker både mundbind, der sælges til private og til sundhedsområdet.

Allergi eller irritation? 

Det er vigtigt at pointere, at gener fra brug af engangsmundbind kan opstå på grund af allergi over for specifikke indholdsstoffer – men de kan også opstå på grund af irritation af huden.

Du kan opleve irritation af huden, hvis du bærer mundbind i længere tid. Irritationen kan for eksempel skyldes friktion mellem elastikken og huden bag ørerne, eller at nogle mundbind kradser på kinder og hage. Det fugtige miljø, som opstår ved brug af mundbind, kan også være årsag til hudgener.

Viden om, hvor ofte hudgener skyldes allergi eller irritation, er ikke så stor, og det er desværre ikke muligt at se på udslættet, om det skyldes allergi eller irritation. Det er altid en god idé at opsøge egen læge for en udredning af eventuelle allergier.

Vær opmærksom på, at allergimærkede mundbind ikke kan afhjælpe irritation på huden. Allergimærkede mundbind kan derimod minimere risikoen for, at du oplever reaktioner på grund af allergi.

Godkendelsesprocessen

Når teamet bag Astma-Allergi Danmarks allergimærkning skal undersøge, om et produkt lever op til mærkningens krav, vurderer vi alle de materialer, der anvendes i produktet.

Det betyder, at vi kender til alle indholdsstofferne i de forskellige dele af mundbindet, og at vi vurderer dem enkeltvis. Lige fra de kemiske stoffer der anvendes i elastikken/snøren, til mundbindets forskellige lag og næseklemmen. For at skaffe den nødvendige data der skal til for at vurdere produktet, er vi flere led nede i produktionskæden og får fortrolige oplysninger fra producentens leverandører og underleverandører. Vi vurderer også de kemiske stoffer, der anvendes i fremstillingsprocessen, både af det færdige mundbind, men også i forbindelse med produktion af de enkelte komponenter i mundbindet. Produktionskemikalier, kan nemlig vise sig at være til stede i det færdige produkt og kan i sidste ende, være et problem for personer med en allergi.

Godkendelsesprocessen foregår i tæt dialog med producenten, da det er producenten og deres leverandører, som er ansvarlige for at sende al dokumentation ind, så vi kan vurdere produktet.

Vores fokus er udelukkede på at vurdere et produkts allergirisiko. Det er derfor ikke en del af vores vurdering, om mundbind lever op til de lovkrav, der skal overholdes i Danmark. Det er altid producentens ansvar, at produkter lever op til gældende lovkrav.

En del af Astma-Allergi Danmark

Allergimærkningen Den Blå Krans og Asthma Allergy Nordic er en del af Astma-Allergi Danmark, som arbejder for at gøre livet lettere for alle med astma og allergi – også for dig, der ønsker at passe på din hud.

Et medlemskab koster 225 kroner om året, hvor du samtidig støtter arbejdet mod hudallergi.

Allergimærkede mundbind

Med et mundbind mærket med Den Blå Krans eller Asthma Allergy Nordic kan du med allergi være tryg ved, at der er minimal risiko for en allergisk reaktion ved brug.

Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Find dine produkter og læs om indholdsstofferne

 

Kemilex

Download til din iPhone

Download til din Android-telefon

Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Bliv
medlem

Allergimærkningen er en del af Astma-Allergi Danmark.