Webindholdsvisning Webindholdsvisning

simple image

Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Ansøgning om Astma-Allergi Danmarks allergimærkning

På denne side får du information om ansøgningsprocessen og om god forberedelse forud for ansøgningen.

Det centrale punkt i ansøgningsprocessen er, at Astma-Allergi Danmark har alle nødvendige oplysninger om det specifikke produkt. Det mindsker ansøgningstiden betragteligt, at manglende oplysninger og data fra underleverandører ikke skal indhentes undervejs.

I dette afsnit vil vi guide jer gennem ansøgningsprocessen.

Vi skal have en aftale

Som ny kunde skal I underskrive og udfylde en kontrakt, før vi kan begynde vurderingen. Heri beskrives bl.a. de forpligtelser, der er i forbindelse med produktændringer, stikprøvekontroller og markedsføring af produkterne. Ønsker I at få tilsendt de nødvendige dokumenter, skal I henvende jer til deklaration@astma-allergi.dk. Ønsker I en dialog omkring kriterier mm., kan I henvende jer til chef for Astma-Allergi Danmarks allergimærkning: Rikke Bille, telefon 43221661. De udfyldte og underskrevne dokumenter skal sendes til vores e-mailadresse: deklaration@astma-allergi.dk. Aftalen vil blive underskrevet og returneret til jer.

Når der er indgået en aftale med os, får I desuden adgang til vores kundeportal: Retailers and Manufacturers portal (RM-portal). På dette website findes yderligere information om ansøgningsprocessen, kriterier mm., og det er også her nyheder og ændringer om mærket offentliggøres.  

Forberedelse inden ansøgning

Vi anbefaler at gennemgå kriterierne for den specifikke produkttype, inden en ansøgning sendes til Astma-Allergi Danmarks allergimærkning. Dermed er I bekendt med vores krav til netop den produkttype og ved præcis, hvilke specifikke data vi har brug for til vores vurdering. Du finder kriterierne til de forskellige produkttyper her (link). I baggrundsdokumenterne kan I finde en uddybning af, hvorfor vi netop har sat de krav, vi har.

For kosmetiske produkter og vaske- og rengøringsmidler er det også en god idé at finde oplysningerne relateret til de ingredienser, der anvendes i produktet i Kemilex.

Kemilex er Astma-Allergi Danmarks database for indholdsstoffer, der anvendes i kosmetiske produkter og vaske- og rengøringsmidler. Dette giver en forhåndsviden om, hvorvidt vi accepterer og / eller har begrænsninger for de anvendte ingredienser. På den måde undgås forlænget sagsbehandlingstid pga. manglende data eller reformuleringer. Databasen omfatter de indholdsstoffer, vi har vurderet ifm. ansøgninger og er derfor ikke fuldstændig. Kemilex opdateres løbende når nye vurderinger foretages.

Download Kemilex her

Kemilex indeholder ikke information om stoffer i hygiejne- og tissue-produkter. For disse indholdsstoffer har vi på vores RM-portal lister over, hvilke stoffer der accepteres, og hvilke der ikke accepteres. Listerne er ikke fuldstændige, men repræsenterer de kemiske stoffer, vi har vurderet i forbindelse med ansøgninger. Listerne opdateres løbende med nye indholdsstoffer i takt med, at der kommer flere og flere vurderinger.

 

 

I forbindelse med markedsføring og egne kampagner vurderes det ikke, om produkter overholder de specifikke nationale bestemmelser i de lande, hvor produktet markedsføres, såsom regulering af indholdsstoffer og markedsføring/claims. Ansvaret for at overholde nationale lovgivninger tilfalder alene producenten og firmaet, der markedsfører produktet.

Webindholdsvisning Webindholdsvisning

 

Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Vil du være
erhvervsmedlem?

Støt astma- og allergisagen

Læs mere her