Brødkrumme Brødkrumme

Webindholdsvisning Webindholdsvisning

simple image

Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Det stiller vi krav til

Et produkt skal opfylde en række krav før, det kan mærkes med allergimærket Den Blå Krans.

Produkter mærket med Den Blå Krans skal gøre det:

  • • Lettere at minimere risikoen for at udvikle kontaktallergi
  • • Lettere at undgå bestemte stoffer, hvis du har allergi
  • • Mere attraktivt for producenter at udvikle produkter til forbrugere, der gerne vil være ekstra forsigtige

Allergene stoffer

Alle stoffer kan potentielt give allergi. Men nogle stoffer giver hyppigere allergi end andre. Vi stiller krav om, at stoffer, hvor der er set allergi hos flere personer, ikke findes i produkter med allergimærket Den Blå Krans.

 

Farvestoffer

Som udgangspunkt tillades farvestoffer ikke i produkter med Den Blå Krans, fordi farver ikke har en egentlig funktion i produkterne. På bleer og i makeup har farve dog en funktion, og er derfor tilladt, så længe de lever op til vores krav.

På bleer findes der farvestoffer i det print, der er på bleen. Printet har den funktion, at det viser størrelsen på bleen, og hvilken retning den skal vende. Printet skal sidde et sted, hvor det ikke kommer i hudkontakt, og farvestofferne skal leve op til vores krav i forhold til indhold af allergifremkaldende stoffer.

Farvestoffer er en nødvendig del af makeup. For at sørge for at forbrugere, der gerne vil bruge makeup, kan vælge produkter, der minimerer risikoen for allergi, kan du få makeup med Den Blå Krans. Farverne skal selvfølgelig leve op til vores generelle krav til allergifremkaldende stoffer, men de skal også leve op til et specifikt krav om indhold af metaller.

Naturlige farvestoffer kan indeholde forureninger med metallerne nikkel, krom og kobolt. Hvis produktet indeholder naturlige farver, skal producenten med en laboratorie analyse vise, at der er et minimalt indhold af metallerne i produktet.

Du kan læse mere om makeup med Den Blå Krans her

Stoffer der kan give irritation

Irritation er ikke allergi, men hvis huden er irriteret, er der større risiko for at få allergi. Du kan irritere huden på mange måder, men nogle kemiske stoffer kan også irritere huden. Derfor stiller vi krav til, at disse stoffer kun findes i lave mængder. Hvor meget afhænger af de andre indholdsstoffer, og hvordan produktet skal bruges, fx om det vaskes af (rinse-off) eller bliver på huden (leave-on). Vi laver derfor altid en konkret vurdering af det enkelte produkt.

I Kemilex kan du se vores vurdering af indholdsstofferne - både de stoffer vi ikke tillader, de der er begrænsninger på og de stoffer, der gerne må anvendes i produkterne.

Download Kemilex fra Google Play her

Download Kemilex fra App Store her

Vi skal have fuldt indblik i indholdsstofferne

For at vurdere om et produkt kan bære vores allergimærke, kræver vi oplysninger om alle de indholdsstoffer, der findes i produktet, samt deres koncentration og funktion.

 


For visse produkter, såsom plejeprodukter og vaske- og rengøringsmidler, kender producenten typisk selv alle indholdsstoffer og sender os den nødvendige information.

For andre produkter kender producenten sjældent selv alle indholdsstoffer i produktet. Det kan fx være bleer. Bleer består af mange forskellige materialer, fx sugemateriale, lækagebarrierer samt inder- og yderside. Disse materialer er igen lavet af forskellige delmaterialer fra andre firmaer. Det betyder, at producenten af bleen fx har viden om, hvilket materiale de bruger på indersiden af bleen, men ikke viden om de specifikke kemiske stoffer, materialet er lavet af.

Disse oplysninger er som regel fortrolige for bleproducenten. Men vi kræver altid adgang til alle oplysninger om de materialer, der er i bleen - inklusive de oplysninger, der er fortrolige for bleproducenten. Vi får oplysningerne tilsendt fra de forskellige underleverandører af delmaterialerne, så vi altid kan stå inde for, at alt i bleen lever op til vores krav fra yderst til inderst.

I visse produkter er der også en risiko for, at rester af kemikalier brugt i produktionen ender op i det færdige produkt. For disse produkter skal vi derfor også have oplysninger om, hvilke processer og proceskemikalier der er anvendt i produktionen, for at kunne vurdere det endelige produkt.

Hvad stiller vi krav til

Vores krav afspejler vores ønske om at hjælpe personer, der allerede er ramt af hudallergi, og personer der ønsker at minimere deres risiko for at udvikle hudallergi. Kriterierne er opdelt på de forskellige produkttyper, vi har. Derfor har vi ikke et samlet kriteriedokument med alle vores krav.

Hvis du har lyst til at læse mere dybdegående om vores kriterier, kan du finde dem her:

• Kriterier for dyner

• Kriterier for maling
Baggrund for malingskriterier

• Kriterier for papir og hygiejneprodukter
Baggrund for kriterier for papir og hygiejneprodukter

• Kriterier for kosmetiske produkter (inkl. vådservietter og makeup)
Baggrund for kriterier for kosmetiske produkter

Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Find dine produkter og læs om indholdsstofferne 

 

Kemilex

Download fra Google Play her

Download fra App Store her

Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Bliv
medlem

Allergimærkningen er en del af Astma-Allergi Danmark.