Webindholdsvisning Webindholdsvisning

simple image

Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Fortrolige oplysninger

Astma-Allergi Danmarks allergimærkning har brug for fortrolige oplysninger fra både leverandører og underleverandører for at foretage en grundig vurdering af produkter.

Vi ved, at det for visse produkttyper ikke er en selvfølge, at indholdet af alle råvarer eller indholdsstoffer er kendt af producenten, da der kan være tale om fortrolige oplysninger fra underleverandørens side. Vi har dog brug for at kende samtlige ingredienser i alle råmaterialer i produktet for at foretage den nødvendige vurdering. Er der tale om fortrolige oplysninger, kan vi underskrive en fortrolighedsaftale med jer eller underleverandørerne. De fortrolige oplysninger bliver kun brugt i forbindelse med evaluering af indholdsstoffer og den samlede vurdering af produktet/råmaterialet./p>

Astma-Allergi Danmark kræver, at fortrolighedsaftalen refererer til dansk eller evt. tysk ret.

Fortrolighedsaftalen og dataene vil ikke blive videregivet til nogen tredjepart.

Mht. håndtering og opbevaring af data, så håndterer vi dem på følgende måde:

Følsomme data fra producenter - herunder recepter og lign. – bliver kun håndteret af medarbejdere, der har relation til arbejdet med produktvurderinger. Alle medarbejdere har ifm. deres ansættelse underskrevet en separat aftale om håndtering af fortrolige data. Alle fortrolige data må kun udskrives via sikret print og kun på kontoret. Alt materiale makuleres ved udsmidning.

Opbevaring af data sikres på flere niveauer:

  1. Der gemmes aldrig data på lokale klienter
  2. Al data håndteres i sikrede systemer i skyen – herunder office 365 Business + MS Azure
  3. Det er kun betroede medarbejdere der har adgang til mapperne med følsomme data på hhv. Office 365 og MS Azure.
  4. Alle medarbejdere har unikke koder, der udskiftes hver 2 måned og alle medarbejder med adgang til følsomme data fra producenter benytter to-faktor login (implementeres fra 1. maj 2018) Data opbevares kun så længe den er relevant. Herefter slettes al data.

Yderligere information om Microsoft sikkerhedscertificeringer findes på deres respektive sider: ISO 270014 mv.

Webindholdsvisning Webindholdsvisning

 

Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Vil du være
erhvervsmedlem?

Støt astma- og allergisagen

Læs mere her