Webindholdsvisning Webindholdsvisning

simple image

Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Indholdsstoffer og råvarer

Kemilex og Rawlex viser både dig og dine kunder hvilke indholdsstoffer eller råvarer, der er vurderet af fagpersonalet i Astma-Allergi Danmarks allergimærkning.

Inden en ansøgning sendes ind, eller udvikling af et nyt produkt sættes i gang, kan det være en god hjælp at undersøge, om specifikke stoffer eller råvarer accepteres i produkter med Astma-Allergi Danmarks allergimærkning. Alt afhængig af hvilken produkttype der er tale om, kan disse oplysninger findes i vores databaser.

For kosmetiske produkter samt vaske- og rengøringsmidler – brug Kemilex

I Kemilex kan I kontrollere alle indholdsstoffer i jeres pleje-, makeup- eller vaske-rengøringsprodukt. Kemilex er en database, der indeholder alle de ingredienser, vi har vurderet, og vores konklusion vedrørende hudallergi for det pågældende stof. Kemilex indeholder informationer om, hvorvidt indholdsstoffet er accepteret, har begrænsninger i forhold til brug eller er afvist og på hvilket grundlag.

Kemilex indeholder indholdsstoffer, som vi har vurderet i forbindelse med ansøgninger om Astma-Allergi Danmarks allergimærkning. Det er derfor ikke en fuldstændig database. Hvis et stof i jeres produkt ikke er opført i Kemilex, og I vil have, at vi vurderer stoffet for at se, om det kan accepteres, kan I kontakte os via e-mail: deklaration@astma-allergi.dk. Så foretager vi en stofvurdering.

Prisen pr. time er 1.020 DKK, og vi bruger normalt mellem 1 og 4 timer på vurderingen afhængigt af stoffet og de tilgængelige data. Naturlige ingredienser kan tage længere tid. Det kan på forhånd aftales, at der kun skal bruges et bestemt antal timer på en foreløbig vurdering. Efter det aftalte timeforbrug vil vi informere om resultatet, for på den baggrund at finde en løsning på det videre forløb for stoffets vurdering.

For indholdsstoffer i de råvarer, der anvendes i hygiejne- og tissue-produkter, samt maling og dyner, har vi en liste over, hvilke stoffer vi accepterer, og hvilke vi ikke accepterer i disse produkter. Listerne er tilgængelige på vores kundeportal og opdateres løbende. Alle vores kunder har adgang til kundeportalen, når der er indgået kontrakt. Indgår et for os ukendt stof i en råvare, og vil I have en vurdering, gælder samme fremgangsmåde som for øvrige stoffer.

Download Kemilex her

Brug Kemilex online her

Rawlex

Med Rawlex er det nu muligt at få jeres råvarer mærket med Astma-Allergi Danmarks allergimærkning. Mærkede råvarer giver jeres virksomhed mulighed for at markedsføre selve råvaren med allergimærkningen. På den måde kan producenterne se, at den pågældende råvare vil blive accepteret uden yderligere vurdering fra vores side, når de indsender en ansøgning til et produkt. Dette giver en hurtigere sagsgennemgang for produkter, der indeholder den bestemte råvare og dermed en lettere og billigere proces for producenter. For bleer og tissue produkter er dette en stor hjælp for producenterne.

For at vurdere jeres råvare skal vi have en kontrakt samt alle oplysninger om samtlige ingredienser i råvaren. Prisen pr. time er 1.020 DKK, og vi bruger normalt 1-2 timer på at certificere en ukompliceret råvare, hvis alle de korrekte oplysninger sendes med ansøgningen. For komplicerede råvarer, hvor flere underleverandører skal kontaktes (fx blematerialer), tager vurderingen længere tid. Forløbet afhænger af, hvilke data vi får fra de forskellige led i produktionen, og hvor hurtigt underleverandørerne indsender de nødvendige data.

Når råvaren er godkendt hos os, vil der ikke være ekstra omkostninger efterfølgende, bortset fra den årlige kontrol. Her sikrer vi, at alle oplysninger om råmaterialet stemmer overens med det, der tidligere er indsendt. Hvis der er ændringer i jeres råmateriale, skal oplysningerne om ændringer indsendes til os til en ny vurdering, inden råvaren kan godkendes igen.

Hvis I er interesseret i at få certificeret jeres råvarer, så kontakt os på deklaration@astma-allergi.dk.

Læs mere om Rawlex i vores folder

Webindholdsvisning Webindholdsvisning

 

Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Find dine produkter og læs om indholdsstofferne

 

Kemilex

Download til din iPhone

Download til din Android-telefon

Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Vil du være
erhvervsmedlem?

Støt astma- og allergisagen

Læs mere her