Webindholdsvisning Webindholdsvisning

simple image

Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Kriterier

Astma-Allergi Danmarks allergimærkning har kriterier, der gør det lettere for dig at vide, hvordan vi vurderer de forskellige produkter.

Produkter mærket med Astma-Allergi Danmarks allergimærkning skal gøre det:

  • Lettere at minimere risikoen for at udvikle hudallergi
  • Lettere at undgå bestemte stoffer, hvis du har allergi
  • Mere attraktivt for producenter at udvikle produkter til forbrugere, der gerne vil være ekstra forsigtige

Allergene stoffer

Alle stoffer kan give allergi – nogle stoffer giver hyppigere allergi end andre. Derfor tillader vi overordnet set ikke stoffer i produkter med Astma-Allergi Danmarks allergimærkning, der er klassificeret som sensibiliserende eller på anden vis vurderes at være sensibiliserende på baggrund af informationer fra hudlæger, fagpersoner eller anden faglig litteratur.

Farvestoffer

Som udgangspunkt tillades farvestoffer ikke i produkter med Astma-Allergi Danmarks allergimærkning, fordi farver ikke har en egentlig funktion i produkterne. På bleer og i makeup har farve dog en funktion og er derfor tilladt, så længe de lever op til vores krav.

På bleer findes der farvestoffer i det print, der er på bleen. Printet har den funktion, at det viser størrelsen på bleen, og hvilken retning den skal vende. Printet skal sidde et sted, hvor det ikke kommer i hudkontakt, og farvestofferne skal leve op til vores krav i forhold til indhold af allergifremkaldende stoffer.

Farvestoffer er en nødvendig del af makeup. For at sørge for at forbrugere, der gerne vil bruge makeup, kan vælge produkter, der minimerer risikoen for allergi, kan du få makeup med Astma-Allergi Danmarks allergimærkning. Farverne skal selvfølgelig leve op til vores generelle krav om allergifremkaldende stoffer, men de skal også leve op til et specifikt krav om indhold af metaller. Du kan læse mere om makeup med Astma-Allergi Danmarks allergimærkning her.

Stoffer der kan give irritaion

Irritation er ikke allergi, men hvis huden er irriteret, er der større risiko for at få allergi. Du kan irritere huden på mange måder, men nogle kemiske stoffer kan også irritere huden. Derfor stiller vi krav til, at disse stoffer kun findes i lave mængder. Hvor meget afhænger af de andre indholdsstoffer, og hvordan produktet skal bruges, fx om det vaskes af (rinse-off) eller bliver på huden (leave-on). Vi laver derfor altid en konkret vurdering af det enkelte produkt.

Kemilex kan du se vores vurdering af indholdsstofferne - både de stoffer vi ikke tillader, de der er begrænsninger på og de stoffer, der gerne må anvendes i produkterne.

Vi skal skal have fuldt indblik i indholdsstofferne

Det er vigtigt at vide, at vi har brug for information om alle ingredienser. For at vurdere, om et produkt kan bære vores allergimærke, kræver vi oplysninger om alle indholdsstoffer, CAS nr., koncentrationer og funktioner af stoffet.

For visse produkter, såsom pleje-, vaske- og rengøringsmidler, kræver vi fuld deklaration på produkterne.

For andre produkter, som fx bleer, kan nogle af råvarernes formulering være fortrolig. Her har vi ikke krav om en fuld deklaration på produktet. I vurderingen af produktet har vi dog adgang til detaljeret viden om produktet. Hvis der anvendes et råmateriale, hvor den nøjagtige sammensætning eller ingredienserne ikke er kendt fra producentens side, skal vi have disse oplysninger fra den pågældende underleverandør. Kun med fuldt kendskab til alle oplysninger om de indgående råvarer kan vi foretage en fuld vurdering af produktet og stå inde for, at det lever op til vores krav fra til yderst.

I visse produkter, som fx tissue, har det også en betydning, hvilke processer og proceskemikalier der er anvendt i produktionen. For disse produkter skal vi derfor også have oplysninger om proceskemikalier, og hvor i processen de anvendes, for at kunne vurdere det endelige produkt.

Specielle krav til visse råvarer

Nonwoven: Vi skal kende produktionsprocessen og de kemikalier, der anvendes under fremstillingen. Vi skal vide, om der anvendes procesvand, som kommer i kontakt med råmaterialet, og hvis der gør, skal vi kende de kemikalier/biocider, der er tilsat vandet. Hvis fibrene er blevet behandlet med for eksempel en spinfinish, skal vi også have data på, hvilke kemikalier der bruges her.

Fluff / papirmasse / papir/viscose: Vi skal vide, hvilken slags træ der anvendes. Stammer træmassen fra nåletræer, skal vi have information om indholdet af kolofonium eller harpiks i massen. Vi skal også kende de kemikalier, der anvendes under fremstillingen fra og med vaske- og blegningstrinnet i fremstillingsprocessen.

Farvestoffer: Naturlige farvestoffer kan indeholde forureninger med metallerne nikkel, krom og kobolt, der kan udgøre et problem for folk med allergi. Hvis produktet indeholder naturlige farver, skal producenten med en test vise, at totalindholdet af de forskellige metaller ikke overstiger 1ppm pr. metal. Du kan læse mere om farvestoffer og de dokumentationskrav, vi stiller til testning af produkter med farve, i kriterierne for kosmetiske produkter eller kriterierne for papir- og hygiejneprodukter.

Det er på ethvert tidspunkt producentens ansvar, at vores krav er overholdt, og Astma-Allergi Danmark kan til enhver tid efterspørge dokumentation for, at kravene overholdes – også efter tildeling af godkendelse af produktet.

Kriteriedokumenter

For at give et overblik over de forskellige krav, der stilles, for at få Astma-Allergi Danmarks allergimærkning eller Asthma-Allergy Nordic mærket på et produkt, har vi udviklet et sæt kriterier for hver af vores produkttyper. Kravene i kriterierne afspejler vores ønske om at hjælpe personer, der allerede er ramt af hudallergi, samt personer der ønsker at minimere deres risiko for at udvikle hudallergi. Kriteriedokumenterne er opdelt separat efter de forskellige områder, de dækker, og vi har derfor ikke et samlet kriteriedokument med alle vores krav.

Denne liste vil løbende blive udvidet til at omfatte kriteriedokumenter for alle produkttyper.

Webindholdsvisning Webindholdsvisning

 

Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Vil du være
erhvervsmedlem?

Støt astma- og allergisagen

Læs mere her