Webindholdsvisning Webindholdsvisning

simple image

Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Særlige krav til sprays for at mindske indånding af produkt

Når du bruger sprayprodukter, er det ikke kun indholdsstofferne, som er værd at forholde sig til. Hvis størrelsen på de dråber, som dannes når du sprayer, er meget lille, kan de virke generende for nogle mennesker.

Astma-Allergi Danmarks allergimærkningsteam vurderer ikke kun indholdsstofferne, når vi skal godkende sprayprodukter. Vi forholder os også til størrelsen af de små dråber, som dannes ved spray.

Sprayprodukter dækker i denne sammenhæng over fx hårspray og hårmist. Altså produkter, som danner en tåge (også kaldet aerosoler), når der sprayes.

Dråbestørrelsen har en betydning

Hvor meget du udsættes for, afhænger af dråbestørrelsen. Det har nemlig betydning for, hvor længe dråberne hænger i luften og dermed, hvor længe de kan indåndes. Dråbestørrelsen har også betydning for hvor langt ned i lungerne, produktet kan komme. Jo mindre dråberne er, jo længere tid bliver de hængende i luften, og jo mere kan du nå at indånde. Jo mindre dråberne er, jo længere ned i lungerne kan de også komme.

Så udover at produkterne ikke må indeholde ingredienser med særlig risiko for allergisk reaktion, stiller vi også krav til størrelsen på dråberne. Mindst 95 procent af de dråber, der dannes ved spray, skal være større end 10 mikrometer.

For at sprayprodukter kan allergimærkes med enten Den Blå Krans eller Asthma Allergy Nordic, har de været igennem en test, der dokumenterer, at kravet til dråbestørrelsen overholdes. For at gøre testen allermest realistisk, udføres den under betingelser, der minder så meget om almindelig brug som muligt.

Særligt følsomme luftveje

Personer med høfeber, KOL eller astma kan være særligt følsomme i lungerne og kan nemmere opleve irritation, hvis de indånder dråberne.

Hvis du har meget følsomme luftveje, kan du overveje, om du kan erstatte sprayproduktet med en anden type produkt, som ikke skal sprayes.

Forskellige typer sprayprodukter

Når du bruger sprayprodukter, kan det ikke undgås, ar der dannes dråber i luften. Det gælder både ved brug af sprayprodukter under tryk, fx hårspray eller deodorant, eller pumpesprayprodukter, fx krops- og hårmist.

Generelt vil et sprayprodukt med en mekanisk pumpe dog danne større dråber end et sprayprodukt under tryk og derfor vil det være mindre sandsynligt at de kommer i luftvejene, især de nedre dele af luftvejene.

En del af Astma-Allergi Danmark

Allergimærkningen Den Blå Krans og Asthma Allergy Nordic er en del af Astma-Allergi Danmark, som arbejder for at gøre livet lettere for alle med astma og allergi – også for dig, der ønsker at passe på din hud.

Et medlemskab koster 225 kroner om året, hvor du samtidig støtter arbejdet mod hudallergi.

Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Find dine produkter og læs om indholdsstofferne

 

Kemilex

Download til din iPhone

Download til din Android-telefon

Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Bliv
medlem

Allergimærkningen er en del af Astma-Allergi Danmark.